WE ARE CLOSED FOR HOLIDAYS BETWEEN JULY 30 TO AUGUST 14, LAST DAY WE SHIP ORDERS ARE MONDAY JULY 29 BEFORE 12.00 CET!
ALL ORDERS MADE DURING THIS PERIOD WILL BE SHIPPED THURSDAY AUGUST 15!

Recenzie

Ochrana súkromia

Kratombird.sk a naše maloobchodné pobočky rešpektujú vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov.

Akékoľvek obavy našich vážených zákazníkov a návštevníkov našich webových stránok riešime s rozvahou a starostlivosťou, najmä tie, ktoré sa týkajú používania osobných informácií a bezpečnosti údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") boli zavedené s cieľom ochrániť vaše súkromie a prispieť k bezpečnému nakupovaniu botanických produktov online. Tieto Zásady sa vzťahujú na našu webovú lokalitu www.kratombird.sk a predajné, spravodajské a marketingové aktivity vrátane predaja prostredníctvom našich maloobchodných prevádzok a akýchkoľvek iných/všetkých spôsobov. Zásady chránia informácie uchovávané od spotrebiteľov, ktorí nám ich poskytli prostredníctvom našej webovej stránky. Nie sú určené na ochranu obchodných informácií. Používaním našich webových stránok automaticky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Bez ohľadu na naše Zásady ochrany osobných údajov vyžadujeme, aby si zákazníci prečítali a súhlasili s našimi Obchodnými podmienkami a podmienkami používania našich webových stránok alebo nákupu našich produktov v plnom rozsahu. Používanie našich webových stránok predstavuje váš úplný a jednoznačný súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Obchodnými Podmienkami.

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu časom zmeniť. Je pre nás dôležité zlepšovať skúsenosti našich zákazníkov pri nakupovaní a na webových stránkach. Postupom času využívame nové technológie a systémy na zlepšenie našich služieb. Občas si prečítajte naše zásady a podmienky, aby ste mali prehľad o našich najaktuálnejších postupoch. Ak sa zmenia niektoré z našich Zásad, môžeme vás o tom informovať prostredníctvom posledných e-mailových informácií, najmä ak máte na našej webovej lokalite zaregistrované konto. Keď budete naďalej používať našu(-e) webovú(-é) lokalitu(-y), budete ďalej súhlasiť s akýmikoľvek úpravami Zásad.

Zhrnutie našich zásad ochrany osobných údajov

Zásady vysvetľujú a sumarizujú, ako zhromažďujeme, chránime a používame vaše osobné údaje. Vysvetľujú nasledujúce skutočnosti:

  • Typ informácií, ktoré Kratombird.sk zhromažďuje od jednotlivcov, ktorí používajú naše webové stránky.
  • Ako používame uvedené informácie a čo sa o vás dozvedáme vďaka nášmu obchodno-spotrebiteľskému vzťahu
  • Ako kratombird.sk používa "cookies" alebo "IP adresy"
  • Podmienky, za ktorých by sme poskytli vaše osobné údaje a čo by to zahŕňalo
  • Opatrenia, ktoré kratombird.sk prijíma na zabezpečenie vašich informácií a ich ochranu pred zverejnením mimo našich Zásad
  • Okolnosti, za ktorých môžete získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré ste poskytli stránke kratombird.sk, vrátane ich opravy, obmedzenia používania týchto údajov alebo ich odstránenia z našich záznamov

Typ osobných údajov, ktoré zhromažďujú naše webové stránky a predajné miesta

Kratombird.sk zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám poskytnete na základe toho, kedy u nás nakupujete. Napríklad, keď si vytvoríte registrované konto, prihlásite sa, vyhľadávate, zadáte a/alebo zaplatíte objednávku, vstúpite do propagačnej akcie, vyplníte dotazník alebo hovoríte s naším oddelením zákazníckej podpory. Bežné informácie, ktoré nám poskytujete, zahŕňajú mená, adresy, e-mailové adresy, preferencie produktov, kontaktné údaje, frekvenciu nákupov atď. Tieto informácie môžeme použiť na poskytovanie lepších služieb alebo propagačných akcií, ktoré sú pre vás cielené.

Ako Kratombird.sk používa vaše osobné údaje

Jedným z našich hlavných cieľov je poskytnúť našim zákazníkom výnimočný zážitok z nakupovania. Žiadne vaše osobné údaje nepredávame a nikdy by sme ich nepredali tretím stranám alebo iným spoločnostiam z akéhokoľvek dôvodu. Môžu existovať nepartnerské tretie strany alebo niektoré z našich pridružených spoločností, ktoré by vám chceli poskytnúť svoje vlastné služby alebo produkty. Týmto stranám neposkytujeme a nikdy by sme neposkytli žiadne vaše osobné údaje, pokiaľ ste nás o to výslovne nepožiadali alebo sme nezískali oprávnenie.

Vaše osobné údaje zdieľame s našimi partnermi alebo tretími stranami len vtedy, keď s nimi máme uzatvorené zmluvy na vykonávanie konkrétnych služieb v našom mene, napríklad na marketingové účely. Každá spoločnosť, ktorá je zmluvne zaviazaná pracovať pre nás, je povinná zachovávať dôvernosť osobných údajov ktorejkoľvek strany našich zákazníkov a používať ich len na služby, ktoré realizujú. Na základe zákona alebo súdneho konania môžeme byť povinní zverejniť vaše osobné údaje. Môžeme byť povinní zverejniť vaše osobné údaje na ochranu pred trestnými činmi, napríklad podvodmi, alebo na vymáhanie plnenia našej zmluvy s vami. Naším cieľom je poskytnúť vám v našich Zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach dostatok informácií, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia, ktoré sú rozumné v tom, ako sa rozhodnete postupovať pri používaní našej webovej lokality alebo pri poskytovaní svojich informácií. Tieto osobné údaje zhromažďujeme niekoľkými spôsobmi:

  • Používanie našich webových stránok: Kratombird.sk alebo naši autorizovaní poskytovatelia služieb môžu dohliadať na vašu online aktivitu, preferencie a informácie o transakciách, ako je vaša IP adresa, operačný systém alebo prehliadač, týkajúce sa používania našich webových stránok alebo nákupu našich produktov. Kratombird.sk môže tieto informácie použiť na to, aby ponúkol lepší zážitok alebo uľahčil používanie webovej stránky, zaznamenal používanie webovej stránky alebo bol ostražitý voči bezpečnostným hrozbám. Spoločnosť Kratombird.sk môže okrem svojich autorizovaných dodávateľov služieb sledovať vzorce návštevnosti prostredníctvom internej analýzy.
  • Online transakcie: Zhromažďujú sa informácie o vás a o tom, kedy nakupujete. Nie je potrebná žiadna registrácia, ale ak si želáte okrem iných funkcií spojených s "Môj účet" uložiť aj informácie o doručení, históriu objednávok alebo odmeňovacie bonusové body, možno nám budete musieť poskytnúť kontaktné údaje. Môžu zahŕňať okrem iného tieto údaje: meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, platobné preferencie, produktové preferencie atď. najmä vtedy, keď si u nás otvárate účet. Kratombird.sk vám môže pomôcť s otvorením účtu a vytvorením ID užívateľského mena a hesla, aby sa zabezpečila ochrana vašich osobných údajov v rámci účtu.

Naše bezpečnostné opatrenia

Naše interné opatrenia na zabezpečenie údajov obmedzujú prístup k informáciám o zákazníkoch len na oprávnených zamestnancov, ktorí potrebujú prístup len na plnenie svojich povinností pri každodenných obchodných činnostiach v Kratombird.sk. Udržiavame firewally, rozličné bezpečnostné opatrenia a používame aj platformu Shopify ako webovú stránku, ktorá je známa svojou vysokou úrovňou zabezpečenia vrátane šifrovania SSL.

Keďže všetky objednávky zadané prostredníctvom našich webových stránok vyžadujú offline platbu (platba, ktorá nie je spracovaná prostredníctvom našich webových stránok, ale na základe vášho vlastného rozhodnutia, vrátane elektronického prevodu Interac alebo hotovostnej dobierky), vaše osobné finančné údaje nebudú ohrozené tým, že by boli uložené alebo zaznamenané v našich databázach. Všetky ostatné osobné údaje sú chránené prostredníctvom zabezpečených účtov a ochrany, ktoré sú prístupné len pre našich zamestnancov, ktorí ich potrebujú na spracovanie vašej objednávky. Samozrejme, bez ohľadu na naše rozsiahle bezpečnostné opatrenia a záväzok voči vášmu súkromiu a bezpečnosti, nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť akéhokoľvek typu informácií poskytovaných cez internet. Kratombird.sk preto nemôže zaručiť ani sprostredkovať absolútnu bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete online, prostredníctvom našej webovej stránky alebo inak, a vy plne súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko. Kratombird.sk by vás v prípade, že by došlo k porušeniu dôvernosti a ochrany vašich osobných údajov, informoval podľa potreby a v takom rozsahu, aby ste boli schopní identifikovať hrozbu a prijať vhodné ochranné opatrenia. Toto oznámenie by sa uskutočnilo prostredníctvom vášho najaktuálnejšieho poskytnutého e-mailu, pokiaľ by ste nás neinformovali inak.

Súbory cookies a ich používanie

Súbory "Cookies" sú malé informácie, ktoré sa ukladajú do zariadenia a ktoré sa dajú neskôr načítať. Naše bežné použitie súborov cookies slúži na administratívne pohodlie, napríklad na uloženie hesla, aby ste sa nemuseli prihlasovať pri každom vstupe na našu webovú stránku a do svojho účtu. Súbory cookies, ktoré používame, v žiadnom prípade neobsahujú informácie, ktoré by komukoľvek umožnili vás akýmkoľvek spôsobom kontaktovať. Ak sú vám súbory cookies nepríjemné, používatelia webových stránok môžu zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookies a deaktivoval ich funkcie.

Odkazy na iné stránky obsahujúce našu webovú lokalitu a firemnú značku a branding

Naša webová stránka môže niekedy obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Kratombird.sk nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok, pretože sa môžu líšiť od našich vlastných. Prosím, vykonajte náležitú kontrolu a oboznámte sa s ich konkrétnymi zásadami ochrany osobných údajov, aby ste sa uistili, že ste spokojní s bezpečnosťou svojich osobných údajov. Naše Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej lokality.

Preferencie pre prístup ku kontaktným a osobným údajom

Môžete si vybrať, ako budeme používať vaše údaje, konkrétne pri registrácii online účtu, a to tak, že sa odhlásite z odberu propagačných e-mailov. Ak uprednostníte nezasielanie e-mailov, môžeme vás aj tak kontaktovať, ak je to potrebné na spracovanie akýchkoľvek objednávok alebo obsluhu vášho účtu. Svoje preferencie kontaktovania môžete zmeniť tak, že nás kontaktujete na adrese info@kratombird.sk alebo vyberiete možnosť "aktualizovať preferencie" v spodnej časti všetkých propagačných e-mailov, ktoré vám zašleme.

Prosím, udržujte svoje osobné údaje alebo údaje o účte presné a aktuálne, aby sme vám mohli naďalej poskytovať tie najlepšie služby. Ak sú tieto informácie neúplné alebo neaktuálne, alebo ak chcete niečo zmeniť, kontaktujte zákaznícku služby podporu prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každého, kto používa naše webové stránky, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Poskytnutím akýchkoľvek údajov nám dávate súhlas s ich použitím.

Naše webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov bez ohľadu na súhlas rodičov. Naše služby ani produkty nikdy neposkytneme žiadnej neplnoletej osobe.

Pri používaní našich webových stránok dbajte na utajenie hesiel a všetkých informácií o účte, pretože Kratombird.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, že dôjde k narušeniu vášho účtu.

Oznámenie o ochrannej známke

Kratom Bird, www.kratombird.sk a jeho partneri.

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.